CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
V RÁMCI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍZÍME

• Poskytnout ubytování (ubytování v jednolůžkových pokojích s kuchyňským koutem a se soc. zařízením).
• Poskytnutí stravování (uživatelé mají možnost využít celodenního stravování, včetně dietních a diabetických jídel).
• Dohled nad zvládáním běžných úkonů (dohled, popř. Dopomoc s přípravou stravy, dohled nad péčí o domácnost a úklidem, dopomoc při praní).
• Dopomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů (základní sociální poradenství, řešení nepříznivé sociální situace, řešení osobních problémů, komunikace s úřady, soudy, vyřizování sociálních dávek).

KAPACITA

• Kapacita poskytované služby jsou 3 uživatelky

CÍLOVÁ SKUPINA

• Osoby od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Žádost o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení je vhodné podat, pokud máte aktuální zájem o přijetí. Žádost, kterou podá žadatel, který nemá aktuálně zájem o nástup, bude vyřazena ze zpracování. Až bude mít žadatel aktuální zájem o nástup, podá žádost novou.
Pokud máte zájem využít sociální službu chráněné bydlení, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako „Vyjádření lékaře“ vyplňuje Váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Plná moc pro podání žádosti do CHB
Žádost o poskytnutí služby CHB
Ceník poskytovaných služeb CHB
Domácí pravidla CHB
Informační léták

KONTAKTNÍ OSOBA

Eva Kučerová DiS. - sociální pracovnice

Mobil: +420 778 762 960
Email: ekucerova@csspv.cz