DENNÍ STACIONÁŘ PIVOŇKA
V RÁMCI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍZÍME

V denním stacionáři poskytujeme našim uživatelům tyto základní služby:

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

KAPACITA

• Kapacita denního stacionáře je 16 uživatelů

CÍLOVÁ SKUPINA

• Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

VĚKOVÁ STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY

• Mladí dospělí (18-26 let)
• Dospělí (27-64 let)

SLUŽBY NEJSME SCHOPNI ZAJISTIT

• osobám s přidruženým těžkým stupněm tělesného postižení
• osobám s přidruženými těžkými smyslovými vadami zraku a sluchu

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Pokud máte zájem využít sociální službu Denní stacionář, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako „Vyjádření lékaře“ vyplňuje Váš ošetřující lékař.
Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Plná moc pro podání žádosti DSP
Žádost o poskytnutí sociální služby DSP
Ceník poskytovaných služeb DSP
Domácí pravidla DSP
Informační leták

KONTAKTNÍ OSOBA

Eva Kučerová DiS. - sociální pracovnice

Mobil: +420 778 762 960
Email: ekucerova@csspv.cz