DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
V RÁMCI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍZÍME

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• Poskytnutí stravy
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Sociálně – terapeutické činnosti
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

KAPACITA

• 20 uživatelů

CÍLOVÁ SKUPINA

• Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Pokud máte zájem využít sociální službu Denní stacionář, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako „Vyjádření lékaře“ vyplňuje Váš ošetřující lékař.
Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Plná moc pro podání žádosti DSS
Žádost o poskytnutí sociální služby DSS
Ceník poskytovaných služeb DSS
Domácí pravidla DSS

KONTAKTNÍ OSOBA

Eva Kučerová, DiS. - sociální pracovnice

Mobil: +420 778 762 960
Email: ekucerova@csspv.cz