DOMOV PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
V RÁMCI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍZÍME

• Poskytnutí ubytování (ubytování v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích, soc. zařízení je společné vždy pro více pokojů, součástí je úklid pokojů a praní ložního i osobního prádla)
• Poskytnutí stravování (celodenní stravování, příprava dietních a diabetických jídel)
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, svlékání, přesuny na invalidní vozík, na lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samotném pohybu)
• Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ranní a večerní hygiena, celková koupel, péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC)
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (besídky, přednášky, výlety, kulturní a společenské akce, obchody)
• Sociálně terapeutické činnosti (nácvik nákupu v obchodě a v klubovém zařízení, orientace v městě Prostějov, nácvik cestování hromadnou dopravou apod.)
• Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů (řešení nepříznivé sociální situace, řešení osobních problémů, základní sociální poradenství komunikace s úřady, soudy, vyřizování příspěvku na péči a jiných sociálních dávek, vyřizování občanského průkazu, apod.)
• Aktivizační činnosti (činnosti v rámci ergo-aktivizací)

KAPACITA

• Kapacita služby je 76 uživatelů

CÍLOVÁ SKUPINA

• Osoby od 19 let s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy, poruchy nálad a organické duševní poruchy) včetně některých přidružených smyslových vad, které jsou plně invalidní nebo dosáhly seniorského věku.

SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT

• osobám, které nespadají do naší cílové skupiny
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení ve zdravotnickém zařízení
• osobám s akutním infekčním onemocněním
• osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách
• osobám s vrozeným mentálním postižením (mentální retardace, Downův syndrom)
• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, a které naše zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí sociální služby domov se zvláštním režimem z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
• z důvodu plné kapacity naší služby

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Žádost o poskytnutí sociální služby domov se zvláštním režimem je vhodné podat, pokud máte aktuální zájem o přijetí. Žádost, kterou podá žadatel, který nemá aktuálně zájem o nástup, bude vyřazena ze zpracování. Až bude mít žadatel aktuální zájem o nástup, podá žádost novou.
Pokud máte zájem využít sociální službu Domov se zvláštním režimem, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako „Vyjádření lékaře“ vyplňuje Váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář Plná moc a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Plná moc pro podání žádosti do DZR
Žádost o poskytnutí sociální služby DZR
Ceník poskytovaných služeb DZR
Domácí pravidla DZR
Informační léták

KONTAKTNÍ OSOBA

Markéta Kolečkářová DiS. - sociální pracovnice

Telefon: +420 582 321 205
Mobil: +420 736 484 568
Email: mkoleckarova@csspv.cz