DOMOV PRO SENIORY
V RÁMCI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍZÍME

• ubytování (1-3 lůžkové pokoje)
• celodenní strava včetně dietní
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při prostorové orientaci, podávání jídla, pití, přesuny na postel, vozík, atd.)
• pomoc při osobní hygieně
• praní, úklid
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti (pravidelné aktivizační a volnočasové programy, reminiscenční skupinová setkávání uživatelů, práce se vzpomínkami, individuální přístup a speciální validující metody práce u uživatelů upoutaných na • lůžku či se ztíženou schopností komunikace, vernisáže vzpomínkových výstavek na daná témata, zdravotní a relaxační cvičení s hudbou, ruční práce apod.)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

DALŠÍ SLUŽBY

• kulturní akce
• bohoslužby
• psycholog
• knihovna
• klubové zařízení

KAPACITA

• 126 uživatelů služby

CÍLOVÁ SKUPINA

• senioři od 65 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
• senioři od 65 let, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby
• manželské a partnerské páry seniorského věku (od 65 let) se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT

• osobě, která nespadá do cílové skupiny uživatelů DS
• osobě, jejíž zdravotní stav osoby vyžaduje trvalé léčení ve zdravotnickém zařízení
• osobě s akutním infekčním onemocněním
• osobě s duševní poruchou, jejíž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, a které poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
• z důvodu plné kapacity

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Žádost o poskytnutí sociální služby domov pro seniory je vhodné podat, pokud potřebujete pomoc jiné osoby a máte aktuální zájem o přijetí. Žádost, kterou podá žadatel, který nemá aktuálně zájem o nástup, bude vyřazena ze zpracování. Až bude mít žadatel aktuální zájem o nástup, podá žádost novou.
Je tedy vhodné počkat s žádostí do doby, až nastane potřeba péče a zároveň zájem o přijetí do domova pro seniory.
Pokud máte zájem využít sociální službu Domov pro seniory, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako „Vyjádření lékaře“ vyplňuje Váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář Plná moc a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Plná moc pro podání žádosti
Žádost o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory
Ceník služeb poskytovaných v Domově pro seniory
Domácí pravidla - Domov pro seniory
Informační leták

KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Lenka Prosecká - sociální pracovnice

Telefon: +420 582 321 202
Mobil: +420 733 572 729
Email: lprosecka@csspv.cz