ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
V RÁMCI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍZÍME

• poskytnout ubytování (ubytování ve dvoulůžkových pokojích se soc. zařízením, součástí je úklid pokojů a praní ložního i osobního prádla)
• poskytnutí stravování (celodenní stravování, příprava dietních a diabetických jídel)
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče (podávání jídla, pití, pomoc při oblékání, svlékání, přesuny na invalidní vozík, na lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samotném pohybu)
• pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ranní a večerní hygiena, celková koupel, péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC)
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů (základní sociální poradenství)
• aktivizační činnost (předčítání z knih a tisku, procházky po okolí)

KAPACITA

• Kapacita poskytované služby je 6 uživatelů

CÍLOVÁ SKUPINA

• Osoby od 18 let věku, se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, o které je pečováno v domácím prostředí a rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů krátkodobě péči poskytnout
• Senioři od 65 let, se sníženou soběstačností, o které je pečováno v domácím prostředí a rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů krátkodobě péči poskytnout.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Pokud máte zájem využít sociální službu Odlehčovací služba, vyplňte prosím první část žádosti. Část žádosti označenou jako "Vyjádření lékaře" vyplňuje Váš ošetřující lékař. Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Plná moc pro podání žádosti do OS
Žádost o poskytnutí sociální služby OS
Ceník poskytovaných služeb OS
Domácí pravidla OS
Informační léták

KONTAKTNÍ OSOBA

Eva Kučerová DiS. - sociální pracovnice

Mobil: +420 778 762 960
Email: ekucerova@csspv.cz