PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V RÁMCI POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍZÍME

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

• dopravu vozidlem poskytovatele dle provozních možností včetně čekací doby
• holení
• dohled

KAPACITA

• Kapacita služby je 200 uživatelů
• Kapacita terénní formy poskytování: 190 uživatelů
• Kapacita ambulantní formy: 10 uživatelů

CÍLOVÁ SKUPINA

Okruh osob, kterým jsou pečovatelské služby poskytovány

• senioři
• osoby s tělesným postižením
• osoby s chronickým onemocněním

VĚKOVÁ STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY

• Mladí dospělí (19-26 let)
• Dospělí (27-64 let)
• Mladší senioři (65 – 80 let)
• Starší senioři (nad 80 let)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Pokud máte zájem využít sociální službu Pečovatelská služba, vyplňte prosím přiloženou žádost.
Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel/ka, využijte prosím formulář "Plná moc" a vyplněný jej doložte k žádosti.

Žádost poté doručte do naší organizace (poštou nebo osobně).

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Plná moc pro podání žádosti do PS
Žádost o poskytnutí Pečovatelské služby
Ceník služeb pečovatelské služby
Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby
Informační leták

SÍDLO PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SE NACHÁZÍ NA ADRESE

Bezručovo náměstí 9
796 01 - Prostějov

V přízemí vilky v klidnější lokalitě města, v objektu, který je majetkem Olomouckého kraje.

KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Jana Dočkalová DiS. - sociální pracovnice

Mobil: +420 725 100 803
Email: jdockalova@csspv.cz